Om Lilla Lagom

Anledningen till Lilla Lagoms uppkomst är att jag och min man en dag för något år sedan insåg att vi vill leva lite enklare, lite hållbarare och lite mer minimalistiskt. Efter att ha rensat en hel del kände jag att jag ville dela med mig av resan och förhoppningsvis kanske inspirera någon annan till ett lite enklare liv.

Namnet Lilla Lagom uppkom efter att jag insett att det är så jag vill leva. Lagom. Jag vill känna att det jag har är lagom för mig; jag vill inte ha mer och jag vill inte ha mindre. Man brukar säga att det svenska begreppet 'lagom' är svåröversatt, dock brukar det engelska uttrycket "Everything in moderation" ofta användas för att beskriva detta nordiska fenomen. Att i dagens köphetssamhälle kunna nöja sig med lagom tror jag är ett steg i rätt riktning.

Lagom är helt enkelt bäst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar